Anna Granqvist – grafisk designer

Anna Granqvist er grafisk designer og illustratør og lager alt fra logotyper og nettsider til seriestriper. Hun jobber også som redaktør for Korbladet, et medlemsblad for Norges Korforbund som går ut til 30.000 av landets flerstemte sangere og dirigenter.

Kontakt: anna@granqvist.no eller telefon: 930 52 111

www.granqvist.no