Kunstverk av Christian Montarou på Luhr skole i Lørenskog.

Lager kunstverk på ny skole i Lørenskog

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Christian Montarou har fått opp sitt kunstverk «De sju under» – et 3 meter høyt og 15 meter langt kunstverk – på veggen i forsamlingssalen på den nye Luhr skole i Lørenskog. Kunstverket består av sju store I-bond (sandwich) plater av plastikkmasse og aluminium som er fraktet fra arbeidsplassen hans i Nesoddparken, for så å bli satt sammen til en helhet på en veggen i forsamlingssalen.

Kunstverk av Christian Montarou på Luhr skole i Lørenskog.

Kunstverk av Christian Montarou på Luhr skole i Lørenskog.

– Det har vært en lang prosess der jeg har fått innspill med tegninger og ideer fra skoleelevene. Jeg har spurt hva de tenker på og hva slags aktiviteter de er opptatt av. Kunstverket viser ikke en narrativ historie, men mye forskjellig er satt sammen, sier han.

Montering ved FotoPhono Imaging.

På bildet kan man se ulike ting som Minions, fotballspillere, Svampe-Bob og arabiske bokstaver. – Det er viktig at det skal fungere i det store rommet som er på 400 kvm, og det synes jeg vi har fått til, sier han.

Kunstverk av Christian Montarou på Luhr skole i Lørenskog.

Kunstverk av Christian Montarou på Luhr skole i Lørenskog.

Nå jobber Montarou videre med mer kunst han skal lage på skolen. Han skal lage noe på det han kaller inngangsveggen, som er en cirka 5 meter lang vegg med volum. I 2. etasje skal han lage tilsvarende som forbindes med inngangsveggen.

Lørenskog kommune har satset ekstra midler til kunstnerisk utsmykning av Luhr skole og KORO (Kunst i offentlig rom) støtter prosjektet. Lille Frøens arkitekter har tegnet den nye treparallelle skolen med 580 elever som åpner 1. mars.