Ann-Elin Wang

Frilansfotograf med utdannelse fra Paris. 20 års erfaring med reportasje- og portrettfotografering for blant annet de
største magasinene, bistandsorganisasjoner, fagblad og bedrifter. Reportasjereiser i Europa, Asia og Afrika. Utstillinger: “Livet på marginen”, en
fotografisk skildring om hvordan de fattigste i Bangladesh overlever på naturressursene. “Stien blir til mens du går”, en utstilling langs Elvestien, med naturfoto
trykt på økologisk bomull.
obserwang(a)gmail.com
Facebook: søk Elvestien

Ann-Elin Wang. Foto: Andreas Melgård

Ann-Elin Wang. Foto: Andreas Melgård