Charlotte Piene – komponist og kunstner

Hun arbeider med lyd, tekst og illustrasjon, oftest med en konseptuell tilnærming der hun blant annet sammenligner lyd med ulike sosiale situasjoner.

Hun har studert komposisjon ved Norges Musikkhøgskole og har en Master i Kunst fra Kunst – og Designhøgskolen i Bergen.

Nettside: cpiene.no