Motivene henter jeg gjerne i privatsfæren, men ofte i kombinasjon med landskap på ulike måter. Jeg ønsker å beskrive en dualitet mellom nærhet og distanse, og kontrasten mellom landskap og .