Miljøhagen

Miljøhagen skal drive folkeopplysning og gi tilbud om aktiviteter for å fremme friskere livsstil og lage helsefremmende miljøer i samarbeid med enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner, offentlige eller private.

Vi ønsker å tilby aktiviteter som kan bidra til bedret livsglede og økt bevissthet rundt betydningen av helhetstenkning i samspill mellom natur, kultur, kunst, aktiviteter og helse.
Under dugnaden til Miljøhagen 31. mai 2016. Foto: Miljøhagen.

Under dugnaden til Miljøhagen 31. mai 2016. Foto: Miljøhagen.