Otto A. Meijer – billedkunstner, kurator og Art Director

Otto A. MeijerOtto A Meijer er billedkunstner, kunstkurator og Art Director. Utdannelse i reklame og design fra Nederland, formgivning fra Statens Lærerhøgskole/Blaker, kurator fra Høgskolen i Telemark og billedkunstutdanning fra Nydalen kunstskole, samt erfaring som AD i reklamebyrå og lærer i visuell kommunikasjon og design blant annet på Westerdals og Elvebakken skoler.

otto-a-meijer-fruen-fra-havet

Kunstnerisk jobber jeg med et fortellende prosjekt hvor jeg i et figurativt formspråk leker med ting og tilstander i verden rundt meg, og i et mer personlig prosjekt undersøker jeg begrep, følelser og stemninger, først og fremst i et abstrakt formspråk.

otto-meijer-2

otto.a.meijer@gmail.com
+47 952 39 413