Fra serien: «Fortid, Nåtid og Fremtid. From the serie: «Past, Present and Future»