Korridor – kunst i gangene

KORRIDOR er veggarbeider utført av åtte kunstnere/grafikere og leietakere på Nesoddparken.
Medvirkende kunstnere/grafikere:
Korridor er et kuratert utstillingsprosjekt og veggarbeidene er presentert i byggets mange korridorer. Tematisk kan det sies at verkene representerer en slags stedsspesifikk undring over husets historie og over livet generelt. Overganger knyttet til livets mange faser og refleksjoner over levd liv.
Det er også utviklet et Korridor-kart med henvisning til de åtte veggarbeidene som spredt rundt i huset. Et annet viktig aspekt med prosjektet er å bidra til at besøkende vandrer rundt til Åpne Atelier og verksteder når det er arrangementer på Nesoddparken.
 
Korridor er et parallelt prosjekt til Wildlife skulpturpark utendørs. I likhet med Wildlife er Korridor en temporær utstilling med en varighet på tre år og den enkeltes kunstverk kan videreutvikles i perioden.
Korridor åpnet første gang 25. juni 2017 med performance av Pere Galera, Mark Francombe, lyd. Iben Sandemose leste Galeras tekst innledningsvis.
Fra åpningen av Korridor. Iben Sandemose fremfører Pere Galera sin tekst og innleder hans performance.

Fra åpningen av Korridor. Iben Sandemose fremfører Pere Galera sin tekst og innleder hans performance.

Fra åpningen av Kooridor -performance fremført av Pere Galera til Mark Francombe sitt lydbilde.

Fra åpningen av Kooridor -performance fremført av Pere Galera til Mark Francombe sitt lydbilde.

Initiativtaker og kurator er Randi Kalgraff.
Grafisk design: Anna Granqvist.
Prosjektet er støttet av Nesoddparken AS og Nesodden kommune.