"Mot intet"

«Mot intet»

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Keramiker Ruta Pakarklyte viser organiske og uttrykksfulle skulpturer i en serie kalt «Mot intet» i Galleri Vanntårnet i en utstilling hun har sammen med Johan Søderstrøm, som har kalt sin minimalistiske billedserie i sparkel for «The Master Key».
Begge kunstnerne tar opp temaet fremmedgjøring og utenforskap, men på hver sin særegne måte.

Åpent siste helger:

Lørdag 18. og søndag 19. mars kl. 12-16
Lørdag 25. og søndag 26. mars kl. 12-16

Mer om Ruta Pakarklyte
Mer om Johan Søderstrøm