«New Landscape»

«New Landscape»

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Hedvig Lien Rytter har vernissage med tegninger på Hellviktangen søndag 12. juni kl. 17-18:30. Hun er leietaker i Nesoddparken og presenterer utstillingen «New Landscape» slik:

Tegningene i denne utstillingen representerer temaet jeg har jobbet med de siste årene, og fremdeles jobber med. Jeg er på søken etter motiver som forteller om forandring, i form av forfall, oppløsning eller destruksjon, og potensialet for noe nytt som ligger i dette. Jeg er opptatt av motiver som dreier seg om hverdagslige ting og omgivelser som vi er fortrolige med, men som fremtrer i en annen form og forbindelse. Det er materialer på vei til destruksjon eller i en annen midlertidig tilstand. Når jeg løsriver motivene fra sammenhengen oppstår det muligheter for nytt innhold eller tolkning. Det er en form for underliggjøring. Motivene trer frem og kan bli noe annet enn det de er rent konkret. Jeg ønsker å fortelle om en menneskelig tilstand gjennom å beskrive en ytre verden; endringene som skjer i det ytre som uttrykk for noe eksistensielt. Materialers ulike stofflighet er et poeng i bildene og jeg vektlegger dette i utførelsen.

hedvig1

New Landscape III

«New Landscape» av Hedvig Lien Rytter
Tegninger
Vernissage søndag 12. juni kl. 17-18:30
Utstillingsperiode 12. juni-15. juli
Hellviktangen