Foto fra juni 2016 på baksiden med urtehage, gressplen og eikeskog. Foto: mmj - juni

Ny skulpturpark i Nesoddparken

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Filament.io 0 Flares ×

Styret i Nesoddparken melder at Nesoddparken og kunstnergruppen Nikotin har fått tildelt 400 000 kroner i forprosjektmidler til skulpturparkprosjektet Wildlife, fra Kunstnerisk utsmykning i offentlige rom (KORO).

Nikotin er invitert til å kuratere en midlertidig park på det 19 mål store parkområdet som Nesoddparken diponerer, og som skal ha en varighet på tre år, med mål om å etablere en permanent park. Nikotin ble opprettet høsten 2013 av og med Aurora Passero, Robin Danielsson og Camilla Steinum.

Uberørt og berørt natur
Nikotin ønsker i samarbeid med Nesoddparken å skape et visningssted som vil ta form i forskjellige utstillingsformat, i fysiske rom, men også gjennom andre medier som film og publikasjoner/artist books.

Wildlife vil ta utgangspunkt i naturen som tema som et direkte resultat av tomtens muligheter og beliggenhet. Nesoddparken består blant annet av en stor gressplen, en eikeskog, et tjern og en stor eng/hestehage, i tillegg til en stor bygning. Tittelen Wildlife spiller på motsetningene mellom uberørt og berørt natur, og naturen som et møtepunkt mellom det ville og irrasjonelle og det temmede og rasjonelle.

Vil samarbeide lokalt og regionalt
Det er allerede satt av en dato til åpning og sommerfest: lørdag 24. juni (obs ny dato!). Denne kan også involvere de som allerede holder til i Nesoddparken. Prosjektet skal møte leietakerne i Nesoddparken i januar.

Prosjektet ønsker et aktivt samarbeid med skolene på Nesodden og regionen for øvrig gjennom blant annet Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring. Det ønskes også å kople kunstnerisk utfoldelse med integreringsarbeid, blant annet ved å etablere samarbeid med mottaksklasser og Frivilligsentralen.

Kunstnerne som er med i prosjektet:
Gunnvor Nervold Antonsen
Tobias Danielsson
Ann Fellner og Burkhart Beschow
Tarje Gullaksen
Johanne Hestvold
Steinar Haga Kristensen
Ann Cathrin November Høibo
Aurora Sander
Marthe Elise Stamrud
Ruben Steinum
Camilla Steinum
Robin Danielsson
Aurora Passero
Inger Vold Lund
Sandra Vaka Olsen
Silje Linge Haaland

Åpning /performance:
Claire Tolan
Urd Pedersen og Calle Segelberg
Christian Tony Norum og Andrea Bakketun
Hanne Lippard