Styret i Nesoddparken AS

Lin Stafne-Pfisterer (styreleder)

Harald Tronvik (nestleder)

Elise Sendstad

Herman Tandberg

Jørgen Lorentzen

Tore Rygh (repr. for leietakerne)

Vibeke Lunel (repr. for leietakerne)