TELEFON

+47 930 52 111

EMAIL

info@nesoddparken.no

ÅPNINGSTID

Kunsthall og kafé midlertidig stengt.

Behovet for et kulturhus i Nesodden kommune har i mange år vært kritisk. Det er i forbindelse med kommunehuset Tangenten, som åpnet i 2011, regulert en tomt mot nord-øst som det skal kunne bygges på. Dette behovet blir imidlertid i en hard kommune-økonomisk hverdag stadig skjøvet nedover listen, bak lovpålagte oppdrag som av kommuneadministrasjon og politikerne oppleves som enda mer prekære. Representanter for Nesodden kommune viser titt og ofte til Nesodden som kunstner-kommunen, fordi det på Nesodden er bosatt langt flere kunst- og kulturarbeidere i forhold til innbyggertallet enn noe annet sted i Norge. Produksjonen til disse blir i stor grad eksportert til andre steder i landet.

Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter er sterkt for et kommunalt drevet kulturhus på Nesodden. Det er et yrende miljø for dans, barneteater, kulturskole, musikk og visuell kunst i denne kommunen. En felles storstue for disse aktivitetene ville vært en gave til samholdet for barn  og unge i kommunen, for rekruttering av nye medlemmer til alle de kulturaktivitetene og for den generelle samfunnsutviklingen. Nesodden vil kort og godt bli et enda bedre sted å bo.

Nesoddparken, som er et studiofelleskap for 55-60 kunst- og kulturarbeidere kan ikke bygge kulturhus. Men vi kan og må gjøre så godt vi kan med de midlene vi har til rådighet. Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter har nedfelt i sin strategiplan fra 2017 at det skal jobbes mot en utvidelse av den nåværende bygningsmassen på Nesoddparken til å bli en arena for billedkunst og kunsthåndverk og andre kulturelle aktiviteter. Mot slutten av 2020 skulle en forprosjektering til et slik tilbygg starte opp. Arbeid med finansiering, konsolidering politisk og den arkitektonisk utforming av bygget vil bli en tidkrevende prosess som ventes å ha sitt sluttresultat i 2022.

I mellomtiden vil den midlertidige arenaen for billedkunst, kunsthallen / nesoddparken, være åpen for publikum og  ha et program som dreier rundt norsk samtidskunst av høyeste klasse.,

Kunsthallen er et treårig prosjekt blant annet basert på prosjektmidler fra Viken fylkeskommune.