Navn: Eva Aalmo Bertelsen

Mail: eva.bertelsen@gmail.com

Nettside: www.evab.no (nettsiden oppdateres, der ligger prosjekter og CV)

Vanitas fra Nordnorsken 2019 (foto: Mona Henriksen)

Bio
Jeg bor og arbeider på Nesodden. Jeg er utdannet i kunstfag med en Bachelor i Fine Arts på Camberwell College of Arts i London og en Master om «Utvidet fotografi» fra Høyskolen i Sørøst Norge. Jeg underviser, og jeg arbeider med egne kunstprosjekter. Som utøvende billedkunstner arbeider jeg med idébasert kunst som ligger i et poetisk estetisk rom, mitt verktøy er fotografi. Jeg ønsker å skape bilder som gir gjenkjennelse hos betrakteren, som gir åpning for fortolkning og utvidelse inn gjennom betrakterens egen historie. Mine prosjekter handler svært ofte om identitet og i alle mine arbeider er det menneskelige følelser som står i sentrum.