EMAIL

info@nesoddparken.no

Det treårige pilotprosjektet med kunsthall i containere på Nesoddparken ble avsluttet i januar 2023, og prosjektet vil i løpet av 2023 bli evaluert med tanke på eventuelt videre drift fra januar 2024. I denne evalueringsperioden vil vi beklageligvis ikke kunne tilby utstillinger. 

Kunsthallen har blitt et godt etablert innslag i det lokale kunstfeltet, og har vist at det absolutt er behov for et visningssted for kunst på Nesodden. 

Styret i Nesoddparken AS ønsker å undersøke mulighetene for å etablere en bærekraftig driftsmodell sammen med andre aktører fra det lokale kunstfeltet . 

Om det blir gjenåpning av containerne, etablering av et permanent bygg eller noe helt annet gjenstår å se.