Email: yngvillmyhre@gmail.com

Mobil: 93401461

Nettside: www.yngvillmyhre.no

Yngvill jobber med abstrakt tegning. Hennes metode er intuitiv. Prosessen foregår i en avspent årvåken tilstand uten narrativ, konsept og symbolikk.

Jeg søker kontakt med det som ligger dypere i meg, som er forbundet med kreftene i naturen. Jeg tegner for å nærme meg det ukjente – i meg, rundt meg, i alt. Dette har vært omdreiningspunkt i hele mitt kunstnerskap.

Kunsten kan bære det uferdige, tandre og uforløste og være en gåte man får lyst til å løse selv om man vet at gåten ikke kan løses.

Yngvill Myhre, født 1959, er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og Bergen (S.H.K.S og B.K.S), Konstindustriella Høgskolan, Helsinki og Ècole Des Beaux Arts, Frankrike (1980-1986, diplom 86).

Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på Høstutstillingen og landsdelsutstillinger et antall ganger. Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet og Kulturrådet, og hatt flere utsmykkingsoppdrag, bl.a på Lillehammer sykehus. Bosatt på Nesodden siden 1993.