Velkommen til utstilling i KUNSTHALLEN med to kunstnere som begge har sitt atelier i Nesoddparken.  

ÅPNING LØRDAG 7.MAI KL 12.00

Formidling ved Hilde Flikke følgende datoer: 
Familieomvisning søndag 22. mai kl 13.00
Kunstnersamtale søndag 12. juni kl 15.00

Linjens grener

Utstillingen på Kunsthallen / Nesoddparken med Anna Christina Lorenzen og Hedvig Lien Rytter har fått tittelen “Linjens grener” og består av tegninger på papir og tresnitt på håndfarget silke. I utstillingen ønsker kunstnerne å undersøke hva som skjer når kunsten sammenstilles og nye sammenhenger skapes. Nærværende i begges prosjekt er materialet tre. Felles er også linjen, den tegnede og den utskårne linjen. Verkene er resultat av tidkrevende og møysommelige prosesser. Treet har en dobbel rolle som materiale og tema. Det representerer tid og forgjengelighet. Det fungerer også som et bilde på aspekter ved den menneskelige eksistensen, som individ, i naturen og i historien.

Lien Rytters tegninger er utført med svart tusjpenn og blyant på papir, i både små og store format. Motivene er iscenesettelser av natur og menneskeskapte konstruksjoner. Utgangspunkt for tegningene er naturstudier, fotografiske skisser og billedmateriale fra hennes egen historie. I arbeidene kombineres elementer fra ulike bilder, slik at det oppstår et tvetydig billedrom. Tegningene beveger seg vekk fra en direkte gjengivelse av virkeligheten, og gir rom for eksistensielle temaer som ensomhet og frihetssøken, om livets skjørhet og forgjengelighet. De tematiserer natur som indre rom, og som sanselig opplevelse, og knytter en tråd mellom barndommens lek og voksenlivets lengsel og virkelighet.

Anna Christina Lorenzens verk “A Silken Line (Caritas, Eques, Triumph & Olympia)“består av rundt femti håndfargede silkestoffer som er påtrykket tresnitt. Stoffene arrangeres slik at sammenheng og motiver blir synlige. Lorenzens tegninger er tegnet med pennesplitt og sepiablekk på papir. Motivene baserer seg på situasjoner der kunstneren selv posisjonerer seg i positurer hentet fra renessansens billed- og kroppsspråk. I tillegg vises et grafisk arbeid der motivet er etset i kobber, men trykket som et høytrykk, slik at motivets linjer består av det rene uberørte hvite arket.

Hedvig Lien Rytter (f.1973) har utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo ( KhiO ) og Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene stilt ut på bla. Tegnerforbundet og Buskerud Kunstsenter, og har deltatt på Østlandsutstillingen en rekke ganger. Hedvig Lien Rytter bor og arbeider på Nesodden.

Hennes kunstnerskap omhandler eksistensielle temaer i et figurativt uttrykk. Hedvig Lien Rytter arbeider hovedsaklig med tegning, men har bakgrunn i maleri, og har de siste år inkludert installasjoner av treverk i sine utstillingsprosjekter.

Anna Christina Lorenzen ( f.1981) arbeider med tegning, maleri, grafikk, tekstil og performance. Hun har studert ved HAW Hamburg i Tyskland og Kunsthøgskolen i Bergen (KMD) der hun fullførte masteren i 2008.

Lorenzen har stilt ut separat og i gruppeutstillinger i inn- og utland og deltatt ved gjestekunstneropphold i ulike land, bl.a. Sør-Afrika, Kenya, India, Barbados. De siste årene har hun stilt ut på Forum S15 i Hannover, DE, Haugesund Billedgalleri, Hi10 i Skien, Kode i Bergen m.fl. Lorenzen bor og arbeider på Nesodden.

Anna Christina Lorenzen er opptatt av den europeiske renessansen som et visuelt og konseptuelt utgangspunkt for sine kunstneriske undersøkelser. Ofte i form av hennes performative alter ego ‘Europa’ – en figur som tillater henne å stille spørsmålene: Hvor kommer Europa fra? Hvem er Europa? Hvem kunne Europa ha vært? Hvem kan Europa bli?

Dette drøftes ved å se nærmere på (kunst)historisk kroppsspråk, gester og positurer som visuelle markører for status, kjønn, kulturell/etnisk iden

ANBEFALTE ARTIKLER

Diskusjon