Velkommen til dyp lytting og “væring” med kroppslige praksis-vandringer i høstens årstid. 

Hver tirsdag over fire uker – start tirsdag 20 september kl. 18.00 – fra Nesoddparken.

Man kan melde seg på alle fire vandringene eller komme på drop-in. Kr. 200,- per gang eller donasjonsbasert om det passer bedre. 

Om man velger å delta alle gangene kan man få redusert pris.

Disse vandringene vil være en praksis inn i somatisk oppmerksomhet og i å åpne sansene for dyp lytting og med-væren til det som er i oss og det som lever i dyp sameksistens og forbindelse med oss.

Vi vil i dette arbeidet gå i skogen, i engen, blant vise trær, møte nettverk av røtter og soppsporer, nærende mose, himmelåpninger, foranderlige vær og transformerende høstbevegelser.. og gå inn i vår egen sans av væren og poetisk nærvær – lyttende med nye sanser etter utvidede måter å være med andre intelligenser på gjennom kroppens iboende kreativitet og evne til dyp lytting og oppmerksomhet.

Dette er en invitasjon til å ta del i denne praksisen og finne kroppens og din værens poetiske potensial for bevegelse. Vi vil gjøre både somatiske øvelser, vandre utendørs, lytte, undre, skrive, reflektere og danse. Med ulike tema og fokus fra gang til gang.

Ta med din nysgjerrighet og ønske om å utforske noe nytt, og din egen kropps visdom, iboende resonans og søken etter åpnende forbindelser.

Denne praksisen vil gå hver tirsdag over fire uker. Man kan melde seg på alle fire vandringene eller komme på drop-in.

Vi vil jobbe både innendørs og utendørs så ta med klær som passer for dette.

Du kan gjøre denne praksisen som en kunstnerisk inspirasjon eller for å gi deg selv en ny opplevelse.

Denne praksisen er inspirert av Kristin Nangos kunsteriske praksis hun kaller Being With som hun utviklet i sitt masterprosjekt i koreografi og nye performative praksiser ved ved Stockholm kunsthøyskole. 
Andre influenser er Autentisk Bevegelse (TM), butoh-dans, BMC (Body Mind Centering), danse og bevegelsesterapi, improvisasjon og dyp lytting (Pauline Oliviero). 


Kristin har også et fokus på de mer- enn – menneskelige medskapninger, særlig jord, planter og trær, og på å kunne lytte til deres vesen og stemmer og finne en sameksistens som bygger på en intuitiv viten som går forbi den rasjonelle vitenskapelige verdensanskuelsen. Hennes praksis retter seg mot økologiske bevisstheter og urbefolkningsbevissthet.
Hun er opptatt av å spørre hvem vi er og hvor vi er som mennesker.

Kristin tilbyr også individuelle vandringer hvor man kan ha et mer individuelt fokus og tilpasse praksisen og utforskningen etter dette. Dette er en mulighet til å utvide oppmerksomheten og den poetiske sansen til et valgt tema som er viktig i ens liv akkurat nå, eller et behov for å fremme en tydeligere tilstedeværelse i kroppen, sansene og sameksistensen med omgivelsene. Dette vil være en opplevelse basert på det individuelle som et poetisk og intuitivt utgangspunkt . Ta kontakt med Kristin om du ønsker å booke en individuell session.

ANBEFALTE ARTIKLER

Diskusjon