TELEFON

+47 92058860

EMAIL

info@nesoddparken.no

ÅPNINGSTID

LØR - SØN : 13.00 - 16.00

Organisering

Kunsthallen / nesoddparken driftes av Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter as.  Det er med det styret i aksjeseleskapet som også har ansvaret for kunsthallen.

Kunsthallen har separat prosjektøkonomi, og er offentlig støttet av Nesodden kommune og Viken fylke.

Daglig leder har ansvar for drift og programmering, men har et rådførende organ som bistår i behandlingen av utstillingssøknader og utgående invitasjoner. Dette rådet består bl.a. av kurator, kunsthistoriker og utøvende billedkunstner.

Retningslinjer for program

For at en søknad om utstillingsplass skal bli vurdert må søker være medlem i en kunstnerorganisasjon som ex. Norske Billedkunstnere, Norske kunsthåndtverkere etc.

Ved særskilte tilfeller kan dette premisset omgås, ved at det omsøkte prosjektet utviser en særegen kvalitet.

Ved salg av kunst er fordelingen 35/65 %.