Schjetlein, Britt Poulsen

Britt Poulsen Schjetlein, forfatter og journalist.( 1938)

Schjetlein har sin utdannelse fra journalisthøyskolen, og fagene fransk, norsk og litteraturvitenskap ved Uio

Tidligere har hun hatt et Norad- stipend til Vest-Afrika

Nå er hun forfatter på heltid.