Ruben Steinum (f. 1984, Oslo, Norge), billedkunstner.

Steinum er utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og Einar Granum Kunstfagskole.

Steinums kunstneriske praksis preges av hans interesse for popkultur og det hverdagslige, samt bruk av kommersielle objekter og appropriasjon av merkevarer i kunstverkene. Steinum arbeider hovedsakelig med skulptur, tegning og fotografi.

I tillegg til den kunstneriske praksisen så er Steinum engasjert i en rekke verv og prosjekter med det til felles at de alle fokuserer på å bedre vilkårene for kunstnerne, og sikre kunstens rettmessige plass i sentrum av samfunnet. Han er styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK) 2019 – dd, tidligere styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS) 2017 – 2019, styremedlem og medstifter av Kunstnerbolig foreningen, samt medstifter av kunstsalg-plattformen Atelier.

Steinum bor på Nesodden i Viken fylke. 

Nettside: Ruben Steinum – Atelier

Instagram: Ruben Steinum

E-post: ruben.steinum@gmail.com