Styret i Nesoddparken AS

Lin Stafne-Pfisterer (styreleder)

Harald Tronvik (nestleder)

Katrine Gramnæs

Herman Tandberg

Liv Jessen

Berit Blindheim (repr. for leietakerne)

Vibeke Lunel (repr. for leietakerne)