TELEFON

+47 930 52 111

EMAIL

info@nesoddparken.no

ÅPNINGSTID

Kunsthall og kafé midlertidig stengt.

Ny utstilling åpner lørdag 26. november kl. 13.00. Ruta Pakarklyte – Transformasjoner

(Utstilling avsluttet 18.12.22)

Velkommen til utstilling med Ruta Pakarklyte i Kunsthallen på Nesoddparken.
Åpning Lørdag 26. november kl 13.00
På åpningen vil dansekunstner Kjærsti Øverbø utforske Rutas landskap i en egen performance.  

“Forbruk, miljø, sykdom og forfall har lenge vært viktige temaer i mitt kunstnerskap. Som regel dreide mine arbeider  seg om forholdet mellom natur og kultur, mellom det som er verdifullt og verdiløst. Prosjektet “Transformasjoner»  forteller om min reise fra et skremmende  landskap til noe nytt og ukjent. Installasjonen på gulvet beskriver en håpløs og sykelig tilstand hvor alt virker meningsløst og trist. Her dukker det opp kropper av barn og voksne, søppel og hverdag. Ru, sprukne kompliserte overflater, møter blankt, glatt porselen. Jeg former et skremmende landskap av ubrent porselen, voks, papir, tekstiler og porselensobjekter og lager en omstrukturert virkelighet hvor natur og mennesker, det organiske og det uorganiske vokser inn i hverandre, bytter plass og muterer. Jeg har produsert flere deler i porselen, men ganske mye til dette landskapet er laget rett før utstillingen i selve lokalet og er ikke brent. En slik blandingsteknikk gir meg mulighet å jobbe stort. Jeg kan improvisere mest mulig på stedet. Helle porselensstøpemassen på gulvet, dyppe tekstiler i ubrent porselen, drysse rester av forskjellige materialer på det, søle flytende porselen på brente skulpturer. 

Allerede som barn blir vi satt i en bestemt ramme. Vi blir lært opp å følge bestemte mønstre, akseptere visse roller. Staten, kirken og familien har ansvaret for at vi blir et funksjonelt element i samfunnet og viderefører de verdiene flertallet av innbyggere identifiserer seg meg. Det forventes av oss at vi skal ikke utføre avvikende fra normen handlinger. Vi skal være gode forbrukere, elske på en bestemt måte, skal ha partnere av et visst kjønn og alder. Det første rommet forteller om død av en viss type verdisett. 

Mens det gamle ligger som et ruinert landskap på gulvet fremstiller skulpturene og fotoene i resterende rommene en helt annen type sinnstilstand. Her dreier det seg om en slags metamorfose av jeget, en fødsel av ny identitet.  Arbeidene dreier seg om energi som ligger i alt levende. Energi til forandring. Det dreier seg også om smerten som følger bruddet med de gamle mønstrene. Frø, blomster og kvinnekroppen bruker jeg som metafor for indre prosesser i menneske under forvandlingen fra en tilstand til en annen. Jeg reflekterer over slike hendelser som er verken forventet eller planlagt. Noen hendelser som bare av og til skjer. En samtale, et blikk, en tilsynelatende ufarlig avgjørelse. Et glimt i mørket som forårsaker en Big Bang i oss. Det er snakk om kaotisk tid når det foregår en rask ekspansjon av nye ideer, og fødsel av ukjente følelser. Det er snakk om tid hvor alt kan skje og alt er åpent. I starten blir jeget forvirret, det vet ikke hvordan skal orientere seg i dette nye landskapet. Det har heller ikke vokabular for å beskrive dette nye universet. Det nye universet utvider seg raskt. Et glimt i mørke blir til galakser med egne navn, stjerner i forskjellig styrke og størrelse. Nye sannheter og nye følelser får navn. Til slutt alt roer seg, stabiliserer seg, det blir levelig. Individet gjenvinner kontroll. Vi kan se at forvandlingen har skjedd, men vi vet fortsatt ikke hvorfor. Vi vet heller ikke hvor lenge dette nye universet forblir.”

Ruta Pakarklyte

——————————————————

Velkommen til utstilling med Marianne Haukebø – åpner 29. oktober.

TIDSLINJER.
OBJEKTER – MALERIER – COLLAGE.

Kunsthallen i Nesoddparken ønsker velkommen til stor utstilling med Marianne Haukebø. Utstillingsåpning lørdag 29.10 kl. 13.00.

Utstillingen er åpen lørdager og søndager fra kl. 13.00 – 16.00 frem til 20/11

FORMIDLINGSPROGRAM:
Familieomvisning med verksted
Søndag 6/11 kl. 14.00
Finissage med kunstnersamtale
Søndag 20/11 kl. 14.00

“Av og til ramler man borti steder eller situasjoner som er så egenartede at forundringen over å ikke ha sett akkurat dette før nå, inngir en følelse av tap og tristhet. Etterpå kommer gleden over at det ikke var for sent, og det, – hva det det enn måtte være -, er her ennå.

Muligheten til opplevelsen er fortsatt tilgjengelig. Noen ganger er det snakk om et spesielt sted, andre ganger en bok, en film eller et menneske. Når så berikelsen er et faktum, kommer undringen; hvorfor så jeg ikke dette før, og hva hadde skjedd om jeg kom til denne erkjennelsen i går, i fjor, for ti år siden? Det er tiden og omstendighetene den skaper som er svaret. Tidslinjer.

Tidslinjer er refrenget til den store mønstringen av Marianne Haukebø (f. 1945) sitt kunstnerskap. Når nå trådene er samlet viser dette kunstnerlivet seg å ha rommet, nær sagt, alt. Haukebø som tilhører en generasjon hvis kjønn stakk ut retninger i livets mulige veivalg.
Haukebø er opprinnelig fra Molde og tilbrakte sin tidlige barndom der, senere vokste hun opp i kunstnerkolonien Ekely i Oslo. Hun kom seg etter hvert inn på Kunstakademiet og gikk der i lære hos flere av datidens legender, som Irma Salo Jæger. Typisk for Marianne Haukebø er den resolutte beslutningen om å bytte avdeling fra tekstil til maleri. «Jeg ville bort fra den kjedelige veven! – og alle kjemikaliene i stofftrykkverkstedet». Dette er i dag en vittig kommentar, men som på 70- og 80-tallet var denne beslutningen muliggjort av tiår med hard kvinnekamp. Det var heller som heller ikke den gang en enkel forflytning
av ambisjon og virke.

Marianne Haukebø er en avantgardist i sin vekselbruk av materialer. Hun benyttet sin sans for tekstilets finesse i maleriets form, og gjennom tiårene som kom og gikk, har hun i all hovedsak undersøkt, forsket på farge og form, omsatt eget liv, hvis kropp og emosjoner
finnes i arbeidet.

Gjennom ekteskapet med billedhugger Nils Aasland (f. 1939) fant Haukebø en livspartner som senere også ble en kollega. Samarbeid om utstillinger, kunstpolitikk og små og store anretninger i håndverket synes å ha drevet dem begge fremover gjennom sine kunstnerskap. Undring og undersøkelser. Fortelling og gjennomføring. Kodeord i et godt og dynamisk arbeidsliv som billedkunstner. Marianne Haukebø har simpelthen aldri stått stille, og den to-dimensjonale flaten som er maleriets premiss, ble for snevert for hennes evner og fortellerglede. Små og større skulpturelle objekter, gjerne satt sammen av deler av forskjellige gjenstander, gjenkjennelige hver for seg, men som del i en figurasjon av Haukebø, blir til en liten gave av estetikk, humor, historie og minner.

Pussig nok trer gjenstandenes opprinnelige funksjon enda sterkere frem, satt inn i en ny
sammenheng. Det er slik kunst kan hjelpe oss til å oppleve oss selv og verden i en linje av tid som går tilbake i våre liv. Men heldigvis peker tidslinjer også alltid fremover.”

——————————————————

Kulturisten Kunst – utstilling med Ingrid Lilja Arntzen

VELKOMMEN TIL KULTURISTEN KUNST 2022

Årets kulturist-utstiller i Nesoddparken er den Nesoddenbaserte kunstneren Ingrid Lilja Arntzen.

Velkommen til festivalåpning FREDAG 23. september kl 18.00
Åpningstale ved ordfører Cathrine Kjenner Forsland
Introduksjon ved jazzmusiker Kari Rolland
Musikalsk innslag ved Klara Mohn, vokal og Andreas Haddeland, gitar.
Nesoddparkens kafé vil være åpen og arrangementet varer frem til kl 21.00.

Utstillingen vil også åpen lørdag 24. og søndag 25.september kl 13.00-16.00 og vil stå frem til 23.10 med åpningstid lørdag og søndag 13.00-16.00.

“Ingrid Lilja Arntzen er tidligere gallerist og musiker men har de senere årene gjort seg bemerket med en rekke fine utstillinger av dyptrykk og malerier i til dels store formater.
Hennes uttrykk beveger seg uanstrengt mellom det surrealistiske og det abstrakte, og de harmoniske fargeklangene er et gjennomgående særtrekk ved hennes arbeider.
Ingrid Liljas bilder kan ved første øyekast virke tilforlatelige, men inneholder et svært personlig univers. Hun balanserer mellom humor og alvor på en måte som peker mot noe dypt eksistensielt.Denne måten å stille spørsmål ved tilværelsen på, gjør kunstnerskapet hennes allment relevant.
Ingrid Lilja Arntzen har de siste tre årene hatt en rekke separatutstillinger over hele landet, bla. Østlandsutstillingen i 2018. Hun var også en av få norske deltakere i Nordisk Grafiktriennal i Sverige i 2020. Hun er representert i Kjell Holms kunstsamling, og er innkjøpt av både Ålesund og Nesodden kommune samt flere private institusjoner. Ingrid Lilja Arntzen er medlem av Norske Grafikere ;NBK og Bildene Kunstnere i Akershus.”

——————————————————

Some Bodies – performance

Velkommen til performance i Kunsthallen i Nesoddparken
lørdag 3. og søndag 4. september 2022.
GRATIS INNGANG

Visningene starter kl. 12:00, 13:30 og 15:00, og varer minimum en halv time hver gang

‘Morten’ av og med Morten Liene
‘Grace’ av og med Terje Tjøme Mossige
‘Anybodies’ av og med Steffi Lun
d

«Morten, Terje og Steffi er frilans scenekunstnere, med lang og mangfoldig fartstid i det frie scenekunstfeltet. I 2021 var vi delaktige i en større produksjon med flere utøvere, hvor vi jobbet med å utvide, tøye og eksperimentere med drag-sjangeren. Finne og skape linker mellom drag, performance og samtidsdans. Våre bidrag, tre selvstendige soloverk, har vi nå satt sammen til en ny helhet: ‘Some bodies’. Arbeidene er i utgangspunktet laget med tanke på visninger i gallerirom, og vi er glade for å kunne la verkene samspille med Kunsthallen på Nesodden, og å møte publikummet her.


Det er skeivt kulturår, og disse visningene er en måte å markere og feire dette året på. Vi løfter frem flytende kjønn, det flertydige og skeive, gjennom kropp, bevegelse og det visuelle uttrykket. Verkene har karakter av hendelser som ‘ruller og går’, inn- og utfolder seg, og som publikummer er du velkommen til å komme og gå og komme tilbake igjen, sitte ned, vandre, skifte synsvinkel, være så lenge du ønsker.
Vi takker Kunsthallen, og Jens Martin Hartvedt Arvesen som inviterte oss inn i drag-prosjektet i 2021.»

(Foto: Antero Hein)


Prosjektet er støttet av Nesodden kommune og Nesoddparken.

——————————————————

Velkommen til utstilling i KUNSTHALLEN med to kunstnere som begge har sitt atelier i Nesoddparken.  

ÅPNING LØRDAG 7.MAI KL 12.00

Formidling ved Hilde Flikke følgende datoer: 
Familieomvisning søndag 22. mai kl 13.00
Kunstnersamtale søndag 12. juni kl 13.00

Linjens grener

Utstillingen på Kunsthallen / Nesoddparken med Anna Christina Lorenzen og Hedvig Lien Rytter har fått tittelen “Linjens grener” og består av tegninger på papir og tresnitt på håndfarget silke. I utstillingen ønsker kunstnerne å undersøke hva som skjer når kunsten sammenstilles og nye sammenhenger skapes. Nærværende i begges prosjekt er materialet tre. Felles er også linjen, den tegnede og den utskårne linjen. Verkene er resultat av tidkrevende og møysommelige prosesser. Treet har en dobbel rolle som materiale og tema. Det representerer tid og forgjengelighet. Det fungerer også som et bilde på aspekter ved den menneskelige eksistensen, som individ, i naturen og i historien.

Lien Rytters tegninger er utført med svart tusjpenn og blyant på papir, i både små og store format. Motivene er iscenesettelser av natur og menneskeskapte konstruksjoner. Utgangspunkt for tegningene er naturstudier, fotografiske skisser og billedmateriale fra hennes egen historie. I arbeidene kombineres elementer fra ulike bilder, slik at det oppstår et tvetydig billedrom. Tegningene beveger seg vekk fra en direkte gjengivelse av virkeligheten, og gir rom for eksistensielle temaer som ensomhet og frihetssøken, om livets skjørhet og forgjengelighet. De tematiserer natur som indre rom, og som sanselig opplevelse, og knytter en tråd mellom barndommens lek og voksenlivets lengsel og virkelighet.

Anna Christina Lorenzens verk “A Silken Line (Caritas, Eques, Triumph & Olympia)“består av rundt femti håndfargede silkestoffer som er påtrykket tresnitt. Stoffene arrangeres slik at sammenheng og motiver blir synlige. Lorenzens tegninger er tegnet med pennesplitt og sepiablekk på papir. Motivene baserer seg på situasjoner der kunstneren selv posisjonerer seg i positurer hentet fra renessansens billed- og kroppsspråk. I tillegg vises et grafisk arbeid der motivet er etset i kobber, men trykket som et høytrykk, slik at motivets linjer består av det rene uberørte hvite arket.

Hedvig Lien Rytter (f.1973) har utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo ( KhiO ) og Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene stilt ut på bla. Tegnerforbundet og Buskerud Kunstsenter, og har deltatt på Østlandsutstillingen en rekke ganger. Hedvig Lien Rytter bor og arbeider på Nesodden.

Hennes kunstnerskap omhandler eksistensielle temaer i et figurativt uttrykk. Hedvig Lien Rytter arbeider hovedsaklig med tegning, men har bakgrunn i maleri, og har de siste år inkludert installasjoner av treverk i sine utstillingsprosjekter.

Anna Christina Lorenzen ( f.1981) arbeider med tegning, maleri, grafikk, tekstil og performance. Hun har studert ved HAW Hamburg i Tyskland og Kunsthøgskolen i Bergen (KMD) der hun fullførte masteren i 2008.

Lorenzen har stilt ut separat og i gruppeutstillinger i inn- og utland og deltatt ved gjestekunstneropphold i ulike land, bl.a. Sør-Afrika, Kenya, India, Barbados. De siste årene har hun stilt ut på Forum S15 i Hannover, DE, Haugesund Billedgalleri, Hi10 i Skien, Kode i Bergen m.fl. Lorenzen bor og arbeider på Nesodden.

Anna Christina Lorenzen er opptatt av den europeiske renessansen som et visuelt og konseptuelt utgangspunkt for sine kunstneriske undersøkelser. Ofte i form av hennes performative alter ego ‘Europa’ – en figur som tillater henne å stille spørsmålene: Hvor kommer Europa fra? Hvem er Europa? Hvem kunne Europa ha vært? Hvem kan Europa bli?

Dette drøftes ved å se nærmere på (kunst)historisk kroppsspråk, gester og positurer som visuelle markører for status, kjønn, kulturell/etnisk iden

——————————————————

Velkommen til utstilling med fotograf Rune Eraker ~ «Betraktninger ved vann» i Kunsthallen

Hver helg fra 5. mars til 24.april.

Utstillingsåpning lørdag 5. mars kl 14.00

Kunstnersamtale med Rune Eraker ved Øystein Haugsbø lørdag 19. mars kl. 15.00
Familieomvisning søndag 3.april kl 13.00

Rune Eraker har reist over hele verden. Han har vekslet mellom et familieliv på Nesodden og de store reisene sine. Bildene han henter hjem bærer store fortellinger. De er vist på viktige arenaer.

Men i denne utstillingen på Nesoddparken // Kunsthallen viser han bilder som aldri er blitt vist før. Hver gang Rune Eraker lager en stor utstilling, en stor fortelling, er det mange fotografier fra rullen som ikke blir med. Fordi det var et annet bilde som støttet akkurat den fortellingen bedre, var mer eksplisitt, mer dramatisk, hadde en annen vinkel.

Dette er utstillingen med de andre bildene, de som kunstneren selv har holdt fast ved, de som det er noe ved, kanskje noe som vender mer innover, kanskje noe som er mer åpent.

Kanskje kan vi, i denne utstillingen, med disse andre bildene, finne fortellinger som varer, som rommer den fortellingen som løper gjennom oss alle, som løper gjennom verden. En fortelling om vann. Hvis vi betrakter.

———————————————–

KUNSTHALLEN // Nesoddparken presenterer Lars August Stensli (f. 2000) som første utstiller i 2022. 
Utstillingen er åpen hver helg frem til 20. februar.

På tross av sin oppsiktsvekkende unge alder har Stensli allerede vært med på flere juryerte utstillinger og blitt kjøpt inn av det offentlige.

Lars Stensli er født og oppvokst på Nesodden, har gått to år på Bærum kunstskole og bor for tiden på Øland i Sverige. 

Som så fantastisk ung skulle en tro at Stensli har malt siden barnsben, men nei, han begynte sin utforskning av maleriet for 3 år siden.

Det tilligger kun særskilte talenter å nærmest umiddelbart finne frem til et uttrykk som er gjenkjennelig for publikum.

Stensli fremstår som en maler som har prøvet og feilet i årevis, for så endelig å lande på en form, men slik er altså ikke denne fascinerende historien.

Maleriene til Lars August Stensli har alle resonans i norsk kunsthistorie. Her finnes skogen til Erling Enger, de suggererende strøkene til Munch, og de hardt uthuggende figurene til Ludvig Eikaas.

Likefullt finner denne unge mannen sin egen vei mellom historiens inspirasjon. Her er underfundige fortellinger som er malt med en røff sikkerhet som, uavhengig av Stenslis unge alder, uansett er billedkunst av høy kvalitet. 

Kurator: Marianne Gathe

——————————————————

K U N S T H A L L E N presenterer årets juleutstilling.
Velkommen til en fin adventstid i Nesoddparken

⭐️ Maleri, tegninger, trykk, foto, skulptur, keramikk og smykker

~ Utvidet åpningstid lørdager og søndager 12.00-16.00 i adventstiden.

Vi har også åpen kafé med gløgg og ferske bakevarer.

Deltagere på utstillingen:

Malin Redvall

Iben Sandemose

Hilde Flikke

Agnes Katrine Hagen

Berit Blindheim

Trine Johnsen

Ingrid Jangaard Ousland

Solveig Grande

Otto Akos Meijer

Anna Christina Lorenzen

Liv Rolad Page

Jan Kanon

Monica Egeli

Vibeke Lunel

Hedvig Lien Rytter

Ingrid Lilja Arntzen

Lise Nymark Hauki

Velkommen til adventstid i www.nesoddparken.no

——————————————————

Wenche Øyen

Retrospekt

Wenche Øyen viser oss naturen i sin vidstrakte form, uten tilsynelatende dramatikk, ofte bar og med mørke undertoner. Det er en verden å gå seg vill i, uten faste holdepunkter!

Wenche Øyen (f. 1946 -), er en velkjent nesoddenbasert billedkunstner. Hun har sin utdannelse fra både Statens håndverk- og industriskole, og Statens kunstakademi på 60- og 70 tallet. Øyen har en spesiell følsomhet for portretter, hvor hun klarer å fange et indre liv og varsomt vise det frem til betrakteren. Men kanskje best kjent er hun for sine landskapsmalerier.

Wenche Øyen viser oss naturen i sin vidstrakte form, uten tilsynelatende dramatikk, ofte bar og med mørke undertoner. Det er en verden å gå seg vill i, uten faste holdepunkter og kun med et svakt skille mellom nattog dag. Wenche Øyen fyller 75 år i 2021 og kunsthallen/nesoddparken er stolte over å kunne vise frem hennes kunstnerskap.

——————————————————

Hilde Grønner Flikke

 I det usynlige // Utstilling med Hilde Grønner Flikke

Kurator Marianne Gathe og Hilde Grønner Flikke ønsker velkommen til utstilling

Utstillingen vil være åpen for publikum lørdager og søndager kl. 12.00-15.00 frem til 19/9.

Hilde Grønner Flikke (f. 1967) er opprinnelig fra Bergen, bor og arbeider på Nesodden. Hun jobber med maleri, tegning, collage og installasjoner. Som oftest er et verk en blanding av alle disse teknikkene. Hilde Grønner Flikke har sin utdannelse fra Strykejernet maleskole i Oslo, Surikovakademiet i Moskva samt kunsthistorie og folkloristikk fra Blindern. Hun har bodd på Nesodden siden 1998, og er mor til fire.

Grønner Flikke har tidligere gjort installasjoner som har involvert bevegelseskunst og musikkimprovisasjon (Heartlands, Inside Glass, Sokk, Fetched memories med bl. a. Fernanda Branco, Acts/In Pulse, Rolf Erik Nystrøm, Jarle Gudmundsen og Per Jørgensen). Hun har skapt flere kunstprosjekter som inkluderer eldre og barn.

Cubes of moments arbeidet kunstneren med temaene tid og glemsel, med utgangspunkt i tolv tusen hvite klosser og et møte med fire demensavdelinger i Steinkjer. Siden 2007 har Grønner Flikke jobbet for Den Kulturelle Skolesekken med kunstformidling og kunstnermøter, og ved Nesodden sykehjem. Cubes of moments, Hjemveier, Kart og Utveksling er alle prosjekter om identitet, som utvikles sammen med andre.

I samarbeid med kurator og daglig leder Marianne Gathe inviterer Hilde Grønner Flikke deg til utstillingen

«I det usynlige»

“Collage/olje/akryl/tegning på treplater
Det underste laget i disse bildene er overmalte kalendere. Datoer og ord som kunne ha hjulpet meg å huske er dekket over.
Jeg har arbeidet med å la figurer oppstå og forsvinne i mørket slik de gjør i drømmer og erindringer. Sonettene til Orfeus av R.M.Rilke har vært en viktig referanse i arbeidet og titlene til bildene er hentet fra disse diktene. “

——————————————————

Kjartan Slettemark // Christian Tony Norum

Kunsthallen / Nesoddparken kan presentere Kjartan Slettemark (1932-2008) i møte med Christian Tony Norum (1980-).

Slettemark er en av norsk kunsthistorie sine store bautaer, og skapte en egenartet surrealisme, et unikt Slettemark-univers. Han opererte i alle sjangre, og var en av de få kunstnere i Norge som gikk inn i en rolle, det var en performance hver gang han viste seg offentlig.

Kunsthallen /  Nesoddparken skal vise 31 seriegrafi / unikaer, fotografier av Slettemark og innlånte arbeider.

De ikoniske Nixon-arbeidene vil være blant arbeidene vi viser.

Christian Tony Norum har de siste årene gjort seg bemerket på kunstscenen med flere sterke prosjekter. Han arbeider ofte opp mot kunsthistorien; Edvard Munch og Th. Kittilsen er blant de kunstnere som han er influert av.

Nå skal han igjen vise sine arbeider i møte med en legende.

Slettemark og Norum!

——————————————————

Gisle Nataas // Morten Andersen

Morten Andersen(fotograf) og Gisle Nataas(arkitekt) beskriver i denne utstillingen små urbane samtidsøyeblikk. Utstillingen inneholder 40 lange og korte utdrag fra ulike byer presentert gjennom svart/hvit fotografier og lydinstallasjoner. Fotoene er visuelle øyeblikk, nedtegnet med lys på 35 mm negativer. Lydprojeseringene har utgangspunkt i råopptak fra ulike byer – opptak fra byrom beliggende i overgangen mellom den kultiverte byveven og havet. Utstillingens lyd og bilder viser både det mørke og lyse sidene ved en by. Arbeidene inneholder det lavfrekvente og upolerte, piksler og støy. Mennesker dukker opp som lyse punkter, stemmer og skikkelser i begges arbeider.

Sort/hvit fotografiene er blant annet fra Morten Andersens sin klassiske bok ”Fast City” som ble publisert i 1999 og “Days of Night fra 2003“. Boken ”Fast City” markerte et skille i norsk fotografi, da den introduserte et nytt bildespråk innen fotobok som sjanger, ikke bare i Norge men også internasjonalt. I 2019 lanserte Forlaget Fotografi en nyutgivelse av boken i forbindelse med bokens 20-års-jubileum. Tittelen “Fast City” viser ikke bare til en tilstand av uro og rastløshet, men også til en fotografisk stil preget av bevegelse og dynamikk. Boken er en personlig reise gjennom byen, hvor fotografiene også viser hvordan Oslo så ut på tampen av forrige millennium.  I dag, 20 år senere, ser hvordan dokumentarfotografiet nettopp har beveget seg mot et slikt subjektivt uttrykk. Andersen er i dag representert av Buer Gallery, Oslo. www.buergallery.no 

Gisle Nataas har gjennom flere tidligere prosjekter arbeidet med lyd i arkitekturen, som sist i sin performance “Breath / City / Birds” i Palazzo Ca ‘Zanardi i Venezia. Nataas jobber i denne utstillingen med lyd, flerkanals projisering, med flere lydkilder som projiseres samtidig ut i rommet. Publikum utfordres til å finne sine egne lydbilder i sin vandring gjennom utstillingen, en refleksjon rundt byrom og virkelighet. Lydbildet som oppleves avhenger av den fysiske vandringen gjennom lydlandskapet, hvor publikum kan velge å stoppe opp – legger seg ned – å sanse. Publikum inviteres til å bruke tiden i utstillingen til meditasjon og ro. Det er lagt til rette for at publikum kan bevege seg fritt og til å stoppe opp. Det er lagt opp til for at publikum kan legge deg ned på matter for å lytte til møter mellom flere lydkilder over tid. Yogamattene blir bli rengjort mellom hvert besøk og utstillingen følger strenge covid-19 restriksjoner.

——————————————————

Sigrid Hynell Fleischer

Sigrid Hynell Fleischer er utdannet ved kunsthøyskolen i Oslo. Etter endt utdannelse i 2000 har hun bodd og arbeidet bodd i Vilnius, Paris og New York.Hun bruker en blandet teknikk, med brukte tekstiler, foto og spiker forent i sine bilder, som skaper en spesiell tilstedeværelse og tredimensjonal opplevelse.
Se mer informasjon om Sigrid på http://www.sigridhynellfleischer.weebly.com/

Utstillingen er en del av Nesoddens kulturfestival Kulturisten KUNST og mottar støtte fra Nesodden kommune. Utstillingen er åpen lørdager og søndager kl 12.00-15.00 og står frem til 08.11.2020

E G E T R O M
“Jeg satt på en fortauskafé i Paris en dag i slutten av januar og skisset på en idé om en utstilling under navn ”Oppløste rom” da jeg fikk en melding på telefonen om at jeg kunne stille ut i den nye Kunsthallen på Nesodden. Allerede i april.
Det var ikke mye tid til det, men jeg hadde søkt, og ønsket å stille ut der. Jeg tenkte at her kan jeg jobbe og bruke utstillingslokalet direkte inn i bildene mine, siden Kunsthallen ligger ved Nesoddparken der jeg også arbeider i mitt atelier. Jeg var godt i gang, var inne i noe i mitt atelier, mellom mine ekstrajobber, da koronaen kom til Norge en gang i mars. Alt stengte ned.
Mann og barn fylte hjemmet med kontor og skole. Mine ekstrajobber ble borte. Utstillingen ble utsatt til senere.
Nå hadde jeg tid, veldig mye tid, i mitt atelier, i mitt rom.
Når jeg lager bilder, prøver jeg å fange en sinnsfølelse. Det er når man finner den, og kan bli der, i denne følelsen, at det flyter og kjennes bra. Da koronaviruset kom og alt ble stille, var jeg ikke lenger der jeg hadde vært. Det tok tid å finne et ny følelse, et nytt romå være i. Tiden fantes.
Jeg kaller denne utstillingen ”Eget rom”. Den har blitt til i en veldig spesiell tid, der man har holdt avstand til andre og holdt seg hjemme. Eller som i mitt tilfelle, i et lite rom på Nesoddparken der jeg har mitt atelier. Det er veldig stille.
Utenfor mitt ateliervindu ser jeg hvordan våren kommer og trærne bryter ut i grønske. Det er sorttroster som får unger i en fuglekasse i et tre rett utenfor vinduet. De passer
på, og gir ungene mat. Det er en fin vår der ute. Dyrene har det bra. Naturen kjennes vakrere enn noensinne. Jeg leser om at ville dyr besøker store byer nå som de er tomme for folk og biler. Luften blir renere nå når vi ikke lenger flyr og flakker rundt. Mosen er så grønn.
Det der utenfor er nå inne i mitt eget rom, i min sinnsfølelse, i mine bilder.”

——————————————————

Christian Montarou

(20.6.2020 – 9.8.2020.) 

CHRISTIAN MONTAROU RETROSPEKTIVE UTSTILLING PÅ NESODDPARKEN.
SYN OG INNSYN

Åpning 20. juni 2020 kl. 12.00.

Kunsthallen / Nesoddparken inviterer til et gjensyn med Christian Montarous billedkunst. Montarou er opprinnelig fransk, men kom til Norge i begynnelsen av 1970-årene for å fortsette sin kunstutdannelse på Statens kunstakademi, hvor han gikk i lære hos den legendariske Per Palle Storm. Montarou ble etterhvert en meget anerkjent billedkunstner og er representert i utallige offentlige samlinger. Han har også jobbet svært mye med utsmykning, i det senere tiår spesielt for barn. Christian Montarous billedkunst kretser ofte omkring den umiddelbare form, og den umiddelbare farge. Kultur som oppstår av natur.

Christian Montarous retrospektive utstilling «Syn og Innsyn» som viser et utvalg av hans arbeider gjennom 40 år.

Velkommen til en utstilling som setter betrakteren i krysningspunktet mellom det kjente og det meningsløse. Det er nemlig tilskueren som skaper bildet selv. Maleriene er motstandskraftig mot det konsumerende blikket, som raskt finner ut av tittel, årstall og teknikk. Bildene utfordrer det langsomme blikket, som lar øyne vandre interaktivt med maleriene.

Presentasjon av utstillingen:

Syn og innsyn

To korte videoer som var del av utstillingen, med forklaringstekter.

Omtale av utstillingen:

Intenst innblikk i overskuddsfabrikken (kunstavisen.no)

I Norsk kunstnerleksikon kan man lese følgende om Christian « Montarou er utdannet som billedhugger i Frankrike, og eksperimenterer innen flere teknikker og uttrykksformer. I 1980 viste han seg som maskemaker. Han var opptatt av masken som gjenstand, et skulpturelt objekt som bærer spor av menneskets indre liv, og ønsket også å finne fram til masken bak masken vi bærer til daglig. Hans masker gir uttrykk for lidelse og protest, men også satire og humor. De er collager av utklipp og hverdagsgjenstander som skjell, eggeskall, flaskeskår, fjær, trebiter, mose eller gafler og spiker, som i Kampmaske. Lidelse er en blek maske montert på en sort bunn med hengslede sidefelter som kan lukkes for. På sine maskeutstillinger hadde Montarou også plassert objekter som munner, neser, øyne osv. i montre som på et antropologisk museum»

——————————————————

NILS AASLAND REVISITED

( 8.2.2020 – 7.6.2020 )

Siden Nils Aasland (1939-) debuterte med separatutstilling på Unge Kunstnernes Samfund i 1974 har han vist sitt arbeid i hele Norge og deler av Europa.

Det er treet som er Aaslands materiale. Treet som bilde, treet som skulptur, som figur, som relieff.

Nils Aasland er bredt representert i det offentlige rom og som billedhugger har han en gjenkjennelig leken figur. Han har gjennom hele sitt virke evnet å være nyskapende i sin formgivning. Hvilket er noe av en bragd.

Nils Aasland var en av flere kunstnere som var sterkt delaktige i Nesoddparken kunst- og kultursenter sin opprettelse, og det er en ære for oss å kunne gi noe tilbake til Aasland. Hans virke som billedhugger og billedkunstner i nær et halvt århundre representerer en signifikant del av norsk kunsthistorie. Fra brytningen med det formale figurlandskapet som var ledende inntil pioneerer som Inger Sitter (1929-2015) og Håkon Bleken (1929-) gikk foran og på mange måter innledet en abstrahert modernisme i norsk billedkunst. Bruddet med det figurative kom ikke uten kostnader, og spesielt Inger Sitter uttalte seg ofte om denne konfliktfylte perioden i norsk kunstoffentlighet.

Nils Aasland er født et tiår etter Sitter og Bleken, og kom nok enklere frem til sitt formale uttrykk idet akkurat denne veien var gått opp før ham. Som Bleken har også Nils Aasland bakgrunn fra arkitektmiljøet på 1960-tallet. Som teknisk tegner ved et arkitektkontor må han ha tilegnet seg sansen for den enkle naturlig form. Videre må treverkets beskaffenhet som materiale til så vel byggekunst som billedkunst ha befestet seg i denne perioden for unge Aasland. Skjønt, oppveksten på en gård i Telemarks midte har også hatt en sterkt influerende kraft.

På Nesodden har Nils Aasland gjort seg bemerket som en formgiver av det offentlige rom, «hesten på Skoklefall» er noe av et landemerke, og fyller alle kriterier for et optimalt kunstverk i uterommet; den er en geografisk markør, et vemodig og stolt tegn på Nesoddens tapte tid som jordbrukssamfunn, den peker fremover mot det moderne liv hvori hesten ei lenger er en ressurs for arbeidet på gården, men heller noe som inngir mening på fritiden. Sist men ikke minst har den kunstneriske kvaliteter som stadig gjør den til et spennende skue. Rytterstatuer har siden den romerske antikken med Marcus Aurelius på Capitol til Karl Johan på Slottsplassen, vært en indikator på herredømme, kraft og mot. På Nesodden har vi altså vår egen variant i denne tradisjonen takket være Nils Aasland.

Idet Nesodden nå åpner en kunsthall viet billedkunst, er det naturlig å trekke frem Aasland som en av de som har betydd svært mye for det profesjonelle kunstlivet på Nesodden. Som kjent er dette stedet i landet med flest kunstnere pr. innbyggere, det er altså ingen andre kommuner i landet forunt med en så stor tetthet av kunstnerpersonligheter. Av den eldre garde må også Ingrid Jangaard Ousland, Terje Risberg og Johannes Block-Hellum og ikke minst Per Kleiva nevnes som særskilte premissleverandører til utviklingen i norske kunsthistorie.

Nils Aasland fylte sent i 2019 80 år og ved dette punktet er det for mange naturlig å vende blikket bakover, ta frem glemte arbeider, kaste nye blikk på kjente former. Mange tiår har gått sidene mange av verkene på denne utstillingen ble laget, en ny tid og nye liv har kommet til. Mye har også gått tapt på veien frem til i dag. Allikevel står arbeidet til Nils Aasland frem som stadig nyskapende, ja nesten originalt. Hans grunnfaste tro på naturen som virkemiddel og kraft, med egenskaper til å forskjønne og forundre er ideer som knapt kan sies å ha tapt seg. Snarere tvert imot er de mer aktuelle og livsnødvendige enn noen gang. Det er tid for å se ting på nytt.

Siste dag av utstillingen er søndag 7. juni 2020.

oznorCO